Jak sbalit ženu levně a snadno?

libani-na-celo

Jak udělat, aby vám žena padla k nohám a neutratil jste celou výplatu?

Jak svádět ženy efektivně a co s nejmenšími finančními prostředky? Každý nemá na to, aby platil ženě drinky, zval ji do restaurací, kina a platil za ni veškerou útratu.

K dispozici je nástroj, který používají svůdci, kteří nejsou moc sdílní, oficiálně o nich nechtějí psát na fórech. Důvod je zřejmý - nikdo nechce odhalit způsoby, kterými se dostane do ženských snů.

Existuje věc, která vám umožní zakrýt nedokonalost vaší mluvy, nebo jiné nedostatky při svádění. Díky ní budou ženy ochotnější vám naslouchat, budou otevřenější, upřímnější. Budete přitahovat pozornost, budit zájem a stanete se pro ně atraktivnějším mužem.

Není to něco, co za vás udělá celé to „kouzlo svádění“, ale velmi účinně to podpoří.

Tento nástroj lásky jsou feromony, ale nejedná se o levné a falešné výrobky prodávané v parfumérii, které s reálnými feromony nemají co dělat, ale o dobrých značkových feromonech s deklarovaným obsahem lidských feromonů.

 feromony-1-,-5-ml

Proč feromony fungují ?

Feromony jsou sloučeniny vyráběné vědci v laboratoři, které pomáhají vytvářet pozitivní vztahy s lidmi. Většina lidí, kteří slyšeli něco o feromonech, si myslí, že je to jen sexuální afrodisiakum, něco jako Španělské mušky. To je z jedné části pravda, ale mají také jiné využití v mezilidských vztazích, protože existují různé typy feromonů.

Feromony fungují všude tam, kde je důležitý pozitivní kontakt s ostatními lidmi. Samozřejmě vás nejvíce zajímá použití feromonů obvykle pro svádění a na to jsou Feromony Svádění ty pravé.

 

Jak feromony zlepšují účinnost svádění?

Dnes, když požadavky žen na muže neustále rostou, proces svádění se stává skutečným uměním. Získání krásné ženy obvykle předchází řada technik a způsobů, které se lidé většinou předem naučí od skutečných odborníků na internetu, nebo kamarádů.

Po použití feromonů si všimnete, že ženy se často shlukují blíže vás. Ve vašem vlastním chování můžete vidět zvýšené sebevědomí, budete odvážnější, přímější a více společenský.

Pokud ovšem feromony vdechují lidé kolem vás, ovlivňují chování jak ženy, tak i muže. Lidé vás posléze uvidí jako silného a autoritativního muže, vůdce. Díky tomu můžete vzbudit úctu a vystupovat ve skupině jako leader.

Budou cítit, že ve vás je něco, co je fascinuje, že chtějí být s vámi a budou s vámi chtít více mluvit. Budete pro ně zajímavou osobou a díky tomu se budete cítit skvěle.

Feromony působí jako prchavé afrodiziakum. Ženy vám věnují více pozornosti, častěji se na vás dívají s úsměvem.

Někteří lidé si myslí, možná jste mezi nimi, že když použijete feromony, ženy se po vás vrhnou, jak "slepice na flus". Samozřejmě, že na tohle byste spoléhat neměli. Feromony fungují trošku jinak.

Je to velmi silný a účinný doplněk k vaší osobní přitažlivosti, který může zakrýt vaše nedokonalosti, ale také koriguje emoce a zájem, který vyvoláváte v ženě během svádění, ve váš prospěch. Avšak většinou první krok budete muset udělat vy. I kdyby to bylo jen to, že nebudete přecházet ulici na druhou stranu, když tam půjde hezká slečna, nebo že se na ni usmějete.

 

"Nevěřím, že to funguje"

Někteří lidé, kteří o feromonech slyší poprvé, tomu nevěří. Chápeme to. Myslí si, že je nemožné, aby byla taková látka, která by měla tak velký vliv na chování žen.

Někteří říkají jednoduše: "Je to fejk. To nemůže fungovat! Možná si to myslíte i teď. Je to přirozená reakce, protože když jste něco nezkusili a vidíte to poprvé, nemůžete tomu uvěřit. Všechno se však mění, když lidé poprvé ucítí účinky feromonů na vlastní kůži.