Odstoupení od smlouvy

Formulář ke stažení:  Odstoupení od smlouvy svadeni.cz

Reklamace nebo odstoupení od smlouvy je u nás jednoduché.

Stačí zavolat za zákaznickou podporu 732 786 708, nebo poslat email: obchod@svadeni.cz a my Vám poradíme jak to udělat.

Děláme pro všechno tak, aby s tím pro Vás bylo co nejméně práce a starostí.

 

banner-svadeni-feromony

Získejte partnera po kterém toužíte.. Pro muže i ženy zaručená výhra. 

Zákonné poučení o právu na odstoupení od smlouvy:

1.

Právo odstoupit od smlouvy

1.1. 

Do 14 dnů máte právo od této smlouvy odstoupit bez udání důvodu.

1.2.

Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba převezmete zboží.

1.3.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat osobu:

Pavel Vyklický

Machkova 587/42

Hradec Králové 500 03

Email: obchod@svadeni.cz

Mobil: +420 732 786 708

formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, faxem nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

Jak na to?

svedska trojka feromony

Tady je návod.

1.4.

Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

2. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1.

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený).

Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady.

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2.

a) Převzetí zboží
Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy, zašlete zpět nebo je předejte na této adrese: Pavel Vyklický, Machkova 587/42, Hradec Králové, 500 03. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Náklady spojené s vrácením zboží
Náklady spojené s vrácením za Vás poneseme my. Ve výši maximálně stejné, jako byly původní.

c) Odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží
Odpovídáte pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.

bannerZkus a uvidíš, že sama bude chtít abys ji svedl..

 

_____________________________________________________

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

Pavel Vyklický

Machkova 587/42

Hradec Králové 500 03

email:obchod@svadeni.cz 

 

Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

Datum objednání zboží:

Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a):

Vaše jméno a příjmení:  

Vaše adresa:   

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis:     _____________________

Datum:

 

Formulář ke stažení: Odstoupení od smlouvy svadeni.cz