Vědecké studie

estudios

 

Seznam studií

Zvětšení penisu bez chirurgie pomůckou Andro-penis

 

“Mikropenis“ a “malý penis“: diagnóza a léčba

 

Účinnost techniky denního vytahování penisu

 

Pooperační léčba

 

Může externí vytahovač zredukovat zkřivení penisu?

 

Možnosti léčby malého penisu: Jaké jsou záznamy?

 

Psychologická studie o zvětšování penisu

 

Lékařský protokol


 

Zvětšení penisu bez chirurgie pomůckou Andro-penis

studie_gomez1-kniha

 

Vědecký výzkum prezentovaný na sexuologické konferenci v únoru 2001;
Dr. Eduardo A. Gomez de Diego, 1998 Andrology Services ,Andromedical Clinic, Madrid, Spain

Když jsou lidské tkáně vystaveny síle tahu, reagují zvětšením velikosti.

Princip trakce je aplikován v moderní medicíně k vytvoření nové tkáně k zakrytí popálenin nebo prodloužení kostí.

 

V jiných kulturách je tento princip aplikován k prodloužení různých částí těla, příkladem jsou krky žirafích žen Barmského kmene Paduang; nebo prodloužení rtů některých afrických kmenů, které používají dřevo k vytvoření trakce; nebo věšení kamenů na penis v Indii, jako forma pokání vedoucí ke zvětšení dotyčného orgánu.

Na základě popsaných principů trakce byl vytvořen Andro-Penis ®. Je schopen působit silou ekvivalentu 600 - 1500 gramů.

Zařízení sestává z plastového kroužku, kam se penis zasune a odkud vedou dvě kovové tyčky působící trakci. V horní části je plastová podpěra a silikonový úvazek, který drží žalud.

Na základě klinických poznatků popsaný vytahovač dosahuje následujících výsledků: 
      - Zvětšení délky penisu v erekci a klidu
      - Zvětšení obvodu penisu v erekci a klidu

Metodika

Počet pacientů: 37 pacientů z různých míst ve Španělsku, ve věku 22 až 60 let
Výběr pacientů: zdraví muži s normální schopností erekce a bez chirurgie penisu
Vytahovací přístroj: Andro-Penis ® extender
Síla tahu: ekvivalent 600 g během prvního měsíce, 900 g druhý měsíc, 1100 g třetí a čtvrtý měsíc, 1200 g pátý a šestý měsíc
Doba užívání: 9 hodin denně, každý den po dobu 3 - 6 měsíců.

Výsledky

Zvětšení délky v erekci:

Zvětšení délky penisu v erekci závisí na délce nošení vytahovače. Takové zvětšení je lineární, jak je uvedeno v tabulce. To znamená, že čím déle se přístroj nosí, tím větší je zvětšení. Lineární korelační koeficient zvětšení v čase je 0,760 (p = 0,000).
Průměrné zvětšení délky erektovaného penisu je 0,4726 cm měsíčně s odchylkou 0,1329 cm. Rozpětí minimálního zvětšení u 95% mužů je 0,4283 - 0,5169, což značí minimální zvětšení 0,4283 cm měsíčně.

Regresní přímka:          DL erec = - 0,327 + 0,562 x t

Tato kalkulace nám umožňuje odhadnout zvětšení délky penisu při erekci. Existují rozdíly 57,7% v zvětšení délky, což je vysvětleno odchylkami v průběhu léčby (R2 = 0,577). Dalších 42,3% je kvůli individuálním rozdílům a nezávisí na délce léčby.

 

“Mikropenis“ a “malý penis“: diagnóza a léčba

mikropenis-andrology-kniha

 

Pojem mikropenis se používá k definici penisu výrazně menšího než je obvyklé rozmezí velikostí. 

 

 

 

Účinnost techniky denního vytahování penisu

studie-impotence-kniha

 

Záměr: Požadavky na chirurgické zvětšení penisu většinou pocházejí od mužů s velikostí penisu v rámci běžných mezí, ale nespokojených ("malý penis").

 

 

 

Pooperační léčba

studie-pooperacni-lecba

 

Externí vytahovač penisu (Andro-Penis®) by měl být používán 15 dní po operaci po dobu 2 měsíce. Toto období je stejně důležité jako operace, cílem je zamezit vážným komplikacím typu fibrózy. Andro-Penis zajistí zvětšení penisu..

 

 

 

Může externí vytahovač zredukovat zkřivení penisu?

zakriveni-penisu-kniha

Vědecká studie prezentovaná na konferenci sdružení pro výzkum sexuality a impotence (Řím, 2001)

Scroppo FI., Mancini M., Maggi M.* Colpi GM. Andrology Service, Ospedale San Paolo, Polo Universitario, Milano (Italy) * Andrology Unit, Dip. Fisiopat. Clin., Universita di Firenze, Firenze (Italy)

 

 

 

Možnosti léčby malého penisu: Jaké jsou záznamy?

 

studie_hydiopat7

Studie prezentovaná na kongresu European Society for Sexual Medicine

7th Congress of the European Society for Sexual Medicine (ESSM). London, UK, December 2004

Paolo Gontero, Nicola Mondaini * Bruno Frea * Department of Urology,University of Piemonte Orientale,Italy * Department of Urology, University of Florence, Italy

Velikost penisu se stává zdravotnickým problémem s rostoucím počtem pacientů hledajících pomoc urologa kvůli malému penisu. Cílem této studie bylo revidovat záznamy v odborné literatuře o možnostech terapie vedoucí k prodloužení penisu. 

 

Metodika

Studie prozkoumala informace za posledních 20 let o možnostech léčby malého penisu chirurgickými i nechirurgickými postupy. Zaměření bylo na termín "lengthening phalloplasty", což značí malou skupinu chirurgických procedur cílených především na zvětšení penisu v ochablém stavu. Další hledání obsahovalo neinvazivní metody, jako například vytahovače penisu.

Výsledky

Na základě dostupné literatury se zdá, že nejběžnější techniky zvětšení penisu (přeříznutí vazu mezi penisem a stydkou kostí, liposukce podbřišku a V-Y nebo Z plastika) poskytují pouze malé výsledky s vysokým procentem nespokojených pacientů. Na druhou stranu literatura zaznamenává hlavně katastrofické následky. V nedávných technikách zvětšovací faloplastiky bylo provedeno oboustranné rozšíření topořivých těles a tak skutečné zvětšení penisu. Je zajímavé, že mnoho souhrnných revizí souhlasí s tím, že takzvané vytahovače penisu mohou výrazně zvětšit délku penisu s minimem komplikací.

Závěr

Chirurgie penisu zůstává skutečně kontraverzní záležitostí, v níž dominují více domněnky a názory než vědecký podklad. Dle našeho názoru by konzervativní metody zvětšování penisu měly být viděny širším pohledem. Teoreticky není žádný důvod věřit, že vytahovač penisu je méně účinný než chirurgické přeříznutí vazu mezi penisem a stydkou kostí. Navíc, použití neinvazivních metod dává příležitost k rozšíření možných indikací, které jsou většinou kosmetické. 

Psychologická studie o zvětšování penisu

studie_psycho8

Psychologické aspekty zvětšování penisu

Když se pacient rozhodne získat informace o zvětšení penisu, musí se vzít v úvahu mnoho psychologických aspektů: důvody vedoucí k dotazu, motivace a očekávání jsou extrémně důležité.
Při každé léčbě hrají psychologické faktory důležitou roli při konzultaci, léčbě i výsledcích. 

Lékař
Měl by zjistit, jaká jsou očekávání pacienta hledajícího prodloužení penisu. Pacient očekává, že nalezne lékaře, který ten proces dokáže podrobně, odborně a důvěrně vysvětlit.

Pacient
Pozorným nasloucháním pacienta může lékař zhodnotit jeho cíle a očekávání. Není na místě všeobecný přístup, protože k používání pomůcky Andro-Penis® vedou různé pacienty různé důvody a osobnostní rysy. Měly by se pečlivě zhodnotit ty osobnostní rysy, které zahrnují nejistotu, zlepšení společenské role a vztahu.
Pokud se identifikují pacientovy záměry a připomenou jeho cíle, lékař napomůže udržení zájmu a lepšímu průběhu terapie.

Klasifikace pacientů podle motivačních faktorů

TYP I
Vyslovený záměr: Velikost
Skryté záměry: Získat lepší pocit jistoty v sexuálních vztazích, vyhnout se odmítnutí a osamocení, být mezi vítězi a dávat sexuálnímu partnerovi více potěšení.

Prototyp pacienta je čtyřicetiletý muž, který se poprvé v životě setkává s poruchami erekce, který si uvědomuje zmenšení penisu a snížení mužnosti. V tomto případě bude pacientova záměru dosaženo vysvětlením, že růstem tkáně a tvorbou nových cév následkem léčby se nezlepší jen kvalita erekce, ale také velikost penisu a pocit mužnosti.

Důležité emoční změny působící na pacienta jsou snadno pozorovatelné. Někdy dochází ke změně partnerova postoje, což pacientovi přináší nové problémy. Snaha pomoci je pacientovi identifikovat může prospět, především když je problémem odmítání. Takový pacient se vyhýbá intimitě a nemá citový ani sexuální vztah. V některých případech může stále hledat povrchní vztahy, jako kompenzaci osobní frustrace, která může pocházet z jejich dětství (L. Festiger 1975).

Potřebujeme přenést na pacienta důvěru a ujišťovat jej, že jeho penis poroste a zlepší se i erekce. Když získá penis větších rozměrů, pacientovo sebevědomí by se mělo také zlepšit. Pacient se bude cítit jako lepší milenec a bude pyšný na svoje sexuální přednosti. U partnera nejspíš uvidí větší sexuální touhu, což zlepší předehru a zlepší kladná očekávání ze soulože.

Všechny tyto informace pacient obdrží formou zpětné vazby. Zlepšená sebedůvěra a sebevědomí udělají jeho sexuální sbližování klidné a uvolněné a tak automaticky napomáhají aktivovat parasympatický nervový systém - klíčový faktor erekce.

Tyto výsledky dosažené pacientem zlepší jeho sebedůvěru v citových i sexuálních aspektech jeho vztahu. Jako následek uvidí zlepšení i v dalších oblastech života, například sociální dovednosti, dosahování cílů, práci, atd.

 

TYP II
Primární záměr: Získat penis běžné, nebo průměrné velikosti.
Druhotný záměr: Eliminovat komplexy nejistoty, osamělosti a odmítnutí.

Mluvíme o pacientovi s podprůměrně malým penisem nebo malým penisem vyvolávajícím u pacienta komplex méněcennosti. Někteří takoví jedinci se vyhýbají situacím, ve kterých by se ukázala jejich nahota (šatny, pláže, soulož atd.) Jejich posedlost nahotou je zaměřena na velikost penisu. Takoví jedinci během rozhovoru vyjadřují pocity, že je někdo sleduje a možná si z nich kvůli velikosti penisu dělá legraci.

Takoví jedinci chtějí mít jistotu, že zvětšení bude v erekci (k uspokojení vlastních i partnerových potřeb) i v klidném stavu (protože se cítí být druhými pozorováni a kritizováni).

Z počátku tito pacienti neočekávají od terapie výsledky. Ale kvůli silné osobní motivaci a po získání správných vědeckých informací se většinou rozhodnou pro započetí terapie. Terapii důsledně dodržují a často nosí přístrojek i více než 9 hodin denně.

Přestože jsou léčbou nadšení, pokud neuvidí brzy výsledky (1 - 2 měsíce), ptají se na účinnost léčby. V takovém případě je potřeba instruovat, že první měsíc je adaptační období a pro urychlení růstu lze nosit přístroj první dva měsíce 11 hodin denně.

Je velice důležité pacienta během prvních měsíců podporovat a poučovat, aby se překonaly pesimistické pocity. Potřebují vědět, že v tomto období se zvětšuje tloušťka penisu a zlepšuje se erektivnost. To by měla být známka toho, že léčba funguje dle očekávání.

Během terapie někteří od lékaře vyžadují téměř rodičovské vedení a trvající podporu.Na konci léčby pacient obvykle vyjadřuje pocity uspokojení a zlepšení kvality života.

 

TYP III
Primární záměr: Získat penis velkých rozměrů
Druhotný záměr: Většinou projeví narcistické rysy s cílem vyvolávat u partnerů touhu a u ostatních obdiv. Věří, že s velkým penisem budou patřit do elitní vítězné skupiny.

Někteří pacienti mají potíže s vybudováním významnějšího osobního vztahu a jednání zakládají na sexuálních aktivitách, z nichž mají větší pocit pohody a bezpečí.

Mluvíme o velice nesourodé skupině, takže analyzujeme různé postoje a motivace ve čtyřech kategoriích:

A. Muži ve stabilním partnerství: takoví, kteří chtějí získat větší penis pro zlepšení vztahu, k novým formám hrátek. Hledají změnu v rutině, mají finanční prostředky k terapii.

B. Muži bez stabilního partnerství: ti, kteří mají více sexuálních partnerů. Mají potěšení z takových vztahů. Jsou velice hrdí na svoje tělo, zjev a penis ( "Teoria Psicoanalitica de las neurosis", Fenichel, 1987).

C. Sportovci: kteří investují spousto času a peněz do svého těla a jsou narcističtí. Často navštěvují místa, kde mohou provádět exhibice (nudistické pláže, plavecké bazény, šatny, atd.), protože jim to dělá radost a vědí, jak vyvolat obdiv. Tito pacienti jsou velice hédonističtí, pokud během terapie cítí nepohodlí, obvykle přestanou.

D. Homosexuálové: tito muži často kladou velký důraz na velikost jejich penisu. Je menší potřeba přesvědčovat je o účinnosti léčby, ale když získají 1 - 2 centimetry, většinou předčasně program ukončí.

Lékařský protokol

estudios

 

Toto je nechirurgická terapie, která zahrnuje připevnění lékařského aparátu k penisu. Andro-Penis® je pacientovo vlastní zařízení, které může nasazovat a sundávat dle svého uvážení, lze jej pohodlně nosit při chůzi, sezení, stání atd.

 

Cílem léčby je nárůst tkáně penisu, což vytvoří:

  - 3 až 4 cm zvětšení délky penisu v erekci
  - 3 až 4 cm zvětšení délky penisu v klidu
  - 1 cm zvětšení zvětšení obvodu penisu

Přístrojek se nasazuje na penis v ochablém stavu a nosí se 4 - 10 hodin denně, s přestávkami dle potřeby. Lze dosáhnout zvětšení o 1/2 cm měsíčně. Zařízení by se mělo nosit 4 - 6 měsíců, v závislosti na požadovaném zvětšení. Po dokončení léčby je zvětšení trvalé.

Andro-Penis® nabízí dvě záruky:
1. Lékařská záruka, protože je ověřen lékařskými autoritami EU a je registrován španělským ministerstvem zdravotnictví. Má certifikát CE, který jej klasifikuje jako lékařské zařízení I. třídy, což vylučuje vedlejší účinky.
2. Vědecká záruka, protože prestižní urologové mezinárodní úrovně provedli vědecké studie, které potvrzují účinnost 97,5%.

Akce: PROEXTENDER + Feromony pro muže v hodnotě 890,- + doprava ZDARMA 
Celkem ušetříte 989 Kč