Jsou feromony placebo?

par-v-posteli

Jsou účinky feromonů pouhý výmysl?

Lidi již dávno zajímalo, zda jsou feromony placebo a jejich účinky jsou založeny pouze na víře, dobrém postoji či autosugesci, nebo je to autentická chemická látka, jejichž účinnost byla vědecky prokázána.

Jak jedna, tak i druhá „teorie“ mají spoustu následovníků i odpůrců. Stojí však za zmínku velké množství spolehlivých výzkumů a zkušeností v této oblasti. Po téměř desítky let se feromony těšily velkému zájmu vědců po celém světě.

Jejich funkčnost potvrzují nejen klienti, ale i odborníci světové úrovně.

Na začátku stojí za zmínku, že účinek feromonů není a nikdy nebyl placebo efektem. O tom svědčí řada vědeckých studií, ke kterým máme běžně přístup prostřednictvím internetu.

Toto téma je tak populární, že existuje mnoho publikací, které vypracovali konkrétní odborníci nebo vědci.

 

Zjistili, že feromony fungují ?

Výzkum feromonů a jejich vnímání vomeronasální orgánem (čichovými žlázami v nose určenou na vnímání feromonů) pokračuje nepřetržitě od třicátých let minulého století.

Ve skutečnosti byly nejdůležitější otázky týkající se těchto unikátních chemických látek objasněny teprve nedávno – v roce 2009.

Specialisté z renomované britské školy „School of Biological Science“ potvrdili, že feromony jsou zodpovědné za naše vnímání ostatních osob. Výzkum byl prováděn s využitím dvojitě slepé metody po čas populárních speed-dating (rychlého randění) v Anglii.

Vědci rozdělili respondenty do dvou skupin – jedna z nich hodnotila přitažlivost opačného pohlaví po použití feromonů, zatímco druhá skupina hodnotila přitažlivost bez feromonů.

Ukázalo se, že ti, kteří inhalovali (cítili) feromony, hodnotili své protějšky opačného pohlaví mnohem přitažlivěji – byli o 22% přitažlivější. Samozřejmě úplný popis a průběh této studie, stejně jako ostatní studie, najdeme bez obtíží na webu.

feromony-1-,-5-ml

Vědci se činí a objevují

Stejně důležitý, i když poněkud v odlišném kontextu, byl prováděn i výzkum na Kalifornské univerzitě. Výzkumný pracovník, jejihož jméno si zaslouží zvláštní uznání je W.M. Brown, který potvrdil, že feromony v sexuálním kontextu vedou ke zvýšení vzrušení téměř o 200 procent v porovnání s obvyklým placebem. Více informací o této studii naleznete také na internetu – zejména v anglických publikacích.

Feromony, ačkoli nejsou vnímány „tradičním čichem“ mají zásadní vliv na mozek každé živé bytosti, včetně člověka. Zobrazovací studie mozku, pomocí funkční magnetické rezonance, vedlo k závěru, že zatímco vdechováním feromonů jsou aktivovány limbické oblasti mozku – čelní lalok, hippocampus, amygdala a také hypotalamus.

Je třeba poznamenat, že se jedná o oblasti úplně odlišné od oblastí stimulovaných tradičními čichovými receptory. Výzkum potvrdil, že chemické látky podobné feromonu stimulují reprodukční orgány a sexuální funkce. Ty však přímo ovlivňují chování a postoje lidí, kteří jsou ve společnosti lidí používajících feromony.

Reakce jednotlivců v naší společnosti (po užití feromonů) závisí na mnoha aspektech – zejména na pohlaví našeho partnera a také vztahu, který spolu máte. Stojí za to zdůraznit, že po feromonech se lidé chovají jinak, i když si to sami ani neuvědomují.

Feromony nemají účinek placeba, i když není možné tvrdit, že tato víra, sebevědomí a pozitivní postoj nám neumožnují mnohem jednodušší kontakt s jinou osobou a dovolují se nám uvolnit, což zjednodušuje dosažení našich cílů. Ti, kteří tvrdí, že feromony nejsou schopny takto fungovat, by měli být seznámeni s výše uvedenými výzkumy.

 

A co průzkum od uživatelů feromonů? Jsou spokojení?

Na základě stovky dotazů od uživatelů feromonů jsme zjistili nejčastější pocity a skutečnosti, které jim nastaly. Shrnuli jsme je do 12 nejčastějších účinků potvrzených zákazníky. Zvláštní byl bod 8, protože jsme netušili, že se tolik lidí s takovým problémem potýká. Posuďte je sami.

 

Chtěli byste také zkusit kouzlo feromonů? Zkuste feromony pro muže, které opravdu fungují. A pokud jste žena, můžete získat svého vyvoleného s feromony pro ženy.