Feromony pro gaye a lesbičky

lesbicky-kytka

Jak zvýšit přitažlivost ať už jste gay, nebo lesbička?

I homosexuálové můžou používat feromony a zvýšit jimi svou přitažlivost, otázkou je, jestli mají použít feromony pro své pohlaví, nebo feromony opačné.

Sexuální orientace se objevuje u lidí v začátku puberty, kdy většinou ještě nemají žádné sexuální zážitky. Po celá léta dochází ke sporu, zda biologické, psychologické, sociální nebo všechny biologické faktory, ovlivňují vývoj sexuální orientace.

Mnoho experimentů chtělo zjistit, co je příčinou této a nikoli jiné sexuální orientace u lidí.

Průzkum z roku 2009 [1] dokazuje, že homosexuální muži reagují silněji na Androstenone ve srovnání s heterosexuálními muži. Sexuální orientace ovlivňuje vnímání aroma a feromonů.

Dva švédští výzkumní pracovníci z oblasti neurologie Ivanka Savić a Per Lindström z Karolinského institutu, studovali anatomii mozku vzhledem k sexualitě.

Všimli si, že: 

  • Mozky homosexuálních mužů fungují jako mozky heterosexuálních žen 
  • Mozky homosexuálních žen fungují jako mozky heterosexuálních mužů (kdy je aktivována stejná část mozku)

 Feromony pro muže

Další studie od roku 2014 ukázala, že:

  • Homosexuální muži reagují na vůni jiných mužů stejně jako heterosexuální ženy.
  • Lesbičky a bisexuálky reagují na vůni ostatních žen stejně jako heterosexuální muži.

Na základě toho výzkumu také uvedli, že nalezli dva lidské feromony, které jsou zodpovědné za sexuální orientaci.

Tým výzkumníků se zabýval dvěma lidskými biochemickými sloučeninami Androstadienonem nalezeným v mužském potu a Estratetraenolem, přítomným v ženské moči.

Dr. Savić zjistila, že Androstadienon (derivát testosteronu) výrazně aktivuje mozek žen. Podobně jako estratetraenol, derivát ženských pohlavních hormonů, často zvaný estrogen. Švýcarští vědci se rozhodli svůj výzkum rozšířit a zjistit, zda vliv feromonů závisí pouze na pohlaví, nebo pouze na sexuální orientaci.

Vytvořili experiment do kterého bylo pozváno 36 lidí - 12 heterosexuálních žen a 24 mužů, z čehož byla polovina heterosexuálů a polovina homosexuálů. Na začátku experimentu jim byly podávány vonné esence, jako je levandule nebo cedr, které vdechovali. Studie po prvotní zkoušce, prováděné za pomoci magnetické rezonance a počítačové tomografie, ukázaly, že mozkové spojení, které se stará o vnímání pachu, bylo během experimentu stimulováno.

Ve druhé části experimentu byly účastníkům podány feromony Androstadienon a Estratetraenol, které měli inhalovat. Ukázalo se, že tentokrát nebyla mozková kůra stimulovaná na stejném místě. Proběhlo ke stimulaci jiného centra v mozku tzv. hypotalamu, který hraje velmi důležitou roli v sexuálním chování.

V případě heterosexuálních žen a mužů byla na tyto feromony očekávána taková reakce .

Ženský hypotalamus reagoval na Androstadienone a mužský mozek na Estratetraenol. Vdechování těchto feromonů homosexuály mělo jiný účinek. Ukázalo se, že jejich mozek nebyl stimulován estrogeny, ale stejně jako u žen reagoval na derivát testosteronu, tedy zcela jinak než u heterosexuálních mužů.

To znamená, že homosexuální muži reagují na feromony jiného muže a to je velmi důležitý poznatek! Někteří vědci na tento výzkum poukazují jako na důkaz toho, že homosexualita je vrozená a není volbou, kterou jedinci získají během života.

Nicméně je možná i souvislost mezi přitažlivostí stejného pohlaví a vůní (feromony), kdy si mozek vytváří silnou souvislost mezi oběma jevy.

Ponořme se do výzkumů feromonů

Další studie švédských vědců ukázala, že lesbičky reagují na stimulaci androstadienonu prostřednictvím čichových sítí, nikoli přes přední část hypotalamu. Když cítily Estratetraenol, byly použity čichové oblasti a podobně jako heterosexuální muži, byla částečně použita přední část hypotalamu.

Výsledky získané při použití přípravku Estratetraenolu byly proto podobné těm, které byly pozorovány u heterosexuálních mužů více, než u heterosexuálních žen. Homosexuální ženy reagovaly na Estratetraenol jako heterosexuální muži. To znamená, že homosexuální žena je stimulována jiným ženským feromonem. V této studii bylo také zjištěno, že pot homosexuálních žen má jiný zápach než pot heterosexuální ženy.

Na základě svého výzkumu Švédové potvrdili:

  • Mozek reaguje odlišně na feromonů ve srovnání se známými "obvyklými" pachy. 
  • Výsledky experimentů naznačují souvislost mezi sexuální orientací a mozkem.

    Andro vita

Jak voní homosexuál?

Švédské experimenty byly opakovány se stejným účinkem týmem neurofyziologa Charlese Wysockeho ve Philadelphii. Zkoumal 82 lidí (homosexuálů, lesbiček, heterosexuálních mužů a heterosexuálních žen), kterým byla podána jedna ze dvou vonných látek získaných z těl jiných heterosexuálních a homosexuálních žen a mužů.

Byla to studie, která zohledňovala více faktorů a umožnila dospět k závěru, že homosexuální muži upřednostňují vůni homosexuálních mužů a mírně méně reagují na ty, od heterosexuálních dárců. Vůně homosexuálních mužů byla nejméně atraktivní pro heterosexuální muže a homosexuální ženy.

Když to shrneme:

  • Homosexuální muži a homosexuální ženy mají jiné preference vůně než heterosexuální ženy a muži.
  • Feromony se ukázaly jako látky, které stimulují nejen komunikaci, ale také orientaci.


Jaké feromony použít, jestliže jste gay nebo lesbička?

Bez ohledu na to, zda jste homosexuál, nebo lesbička, používejte vždy feromony, jako u heterosexuálů.

Proč? Vezmeme-li v úvahu výše uvedené studie, není to o tom, jak vnímáte druhé, ale o tom, jak o vás ostatní cítí. Homosexuálové budou povzbuzeni vůní jiného muže a tedy i mužských feromonů, zatímco lesbičky stimuluje vůně jiné ženy, a tedy ženských feromonů.

"Jsem homosexuál a chci být přitažlivější."

"Jsem lesbička a chci být přitažlivější."

 

[1]  Male Sexual Orientation Affects Sensitivity to Androstenone, Katrin Lübke, Sylvia Schablitzky and Bettina M. Pause, Volume 2, Number 3, 154-160, DOI: 10.1007/s12078-009-9047-3