Feromony a jejich účinky

libajici-se-par-u-more

Feromony pod lupou

Feromony jsou to organické chemikálie bez zápachu, produkované rostlinami, živočichy a lidmi. Většinou se jedná o bílkoviny, alkaloidy a steroidy, nízkomolekulární a velmi malé koncentrace (i v blízkosti jejich zdroje).

 

Chemické složení feromonů

Je v rámci jednotlivých druhů vždy stejné a závisí mimo jiné na faktorech, jako je: věk, stav těla nebo na typu předávaných informací. Feromony se skládají z mnoha přísad, ale vždy jen jedna z nich je dominující. Vyskytují se v tzv. sekretech, tedy jsou přítomny v moči, potu a slinách. Feromony mají takový účinek, že nefungují na tělo, které je produkuje (to je případ hormonů), ale jsou směřovány směrem ven a mohou nahradit signály přenášené zvukem, dotykem a zrakem.

feromony-1-,-5-ml

K čemu feromony slouží?

Slouží k neverbální komunikaci a přitahují opačné pohlaví stejného druhu. Chemická komunikace je nejlepší a nejúčinnější komunikace, protože je bez omezení a nemá žádné překážky (například: tma, vzdálenost, hluk, fyzické překážky), jako u jiných smyslů, jako je zrak nebo sluch.

Feromony jsou vnímány jednotlivci stejného druhu v extrémně nízkých koncentracích (asi jedna feromonová částice na trilion částic vzduchy) i na velké vzdálenosti, například samci Bource morušového mohou partnerku cítit na vzdálenost 11 kilometrů.

 

Feromony v přírodě

Přestože jsou názory na feromony odlišné, ve skutečnosti informace nesené feromony mají velký potenciál, rozsah i bohatství. Regulují chování nejen v sexuální oblasti, ale také ovlivňují pocit sounáležitosti s komunitou a ochotu spolupracovat, mohou sloužit jako vodítko pro jiné jedince ve skupině, například mravenci označují své cesty, vymezují cestu od kolonie mravenců k jídlu. Mravenčí královny, včely, produkují feromony, které ovlivňují chování celé komunity a její vztahy, udržují určitou hierarchii a zabraňují reprodukci s jinými jedinci.

Stejně tak mohou feromony obsažené v moči mnoha savců regulovat skupinový život, mohou stimulovat sexuální vývoj, například fungování vaječníků u jiných samic, urychlit dospívání, usnadnit nebo dokonce znemožnit oplodnění.

Feromony také mohou mít odstrašující nebo varovnou funkci, kterou lze snadno pozorovat v případě včel, když dojde k vniknutí do úlu, obránci opatrně vydávají speciální feromonový poplach, které informuje ostatní včely o přítomnosti cizích včel a vyzývá je k útoku. Stejně tak v lidském světě mohou feromony ovlivnit agresivní chování celé skupiny lidí, tam kde se strach nebo hněv jednotlivce šíří k ostatním členům společnosti  a jako následek je násilí.

 

Studie o feromonech

Člověk jakožto společenská bytost, podléhá těm samým zákonům, sílu vlivu feromonů lze analyzovat z výsledků experimentu provedeného americkým vědcem Marthem McClintockem, který studoval vliv feromonů obsažených v potu a slinách na psychologické, fyziologické a hormonální reakce ostatních lidí.

Studie zahrnovala skupinu studentů na Wellesley College, kteří spolu studovali a žili na jedné koleji. Po nějaké době zjistili, že menstruační cykly žen se synchronizovaly, ačkoli zpočátku každá menstruovala v jiné době. „Inhalace“ feromonů způsobuje hormonální a fyziologické změny jako například: zvýšený krevní tlak, zvýšené hladiny kortizolu v krvi, zrychlený tep. Jakožto atraktant (sexuální vazby) zvyšují feromony sexuální přitažlivost, přitahují a stimulují a vyvolávají specifickou hormonální odpověď u opačného pohlaví.

Například když u lásky říkáme, že mezi nimi existuje „chemie“, toto tvrzení není daleko od pravdy, existují studie, které nám nepochybně ukazují, že feromony jsou zodpovědné za volbu sexuálního partnera. Nevědomky si vybíráme osoby, které mají jinou skupinu MHC genů (MHC-hlavní histokompatibilita), které je velmi zjednodušeným způsobem zodpovědná za fungování lidského imunitního systému. Tato volba má hluboký význam a je evolučně podmíněna, protože potomstvo dědí geny rodičů, a pro odolnost vůči specifickým patogenům, je důležité, aby byly geny co nejrůznější.

feromony-women-androvita-neparfem

Feromony ovlivňují náladu

Toto tvrzení je dobře ilustrováno v „Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology“ – jedna miliardtina gramu syntetického feromonu byla vdechnuta stimulovaným člověkem, což způsobilo, že se po chvíli uklidnil, několik hodin byl uvolněný a v dobré náladě, a to stojí za zmínku, že jeho hladina testosteronu zůstala nízká.

Vylučování i příjem signálů z feromonů se děje na podvědomé bázi. Chemické sloučeniny stimulují organismus nosním orgánem, známým jako Vomeronásální nebo také Jacobsonův (VNO), který je umístěn na obou stranách nosní přepážky (asi 2 cm od nosních dírek), odtud impulsy přicházejí přímo do hypotalamu mozku, kde vznikají emoce a instinktivní reakce.

Vědci dlouho věřili, že VNO je u lidí atavismem (znak, který v průběhu evoluce zmizel) a vůbec nevykonává stejnou funkci jako u ostatních savců. Jeho funkce byla potvrzena až v 90. letech profesorem Davidem Berlinerem, který zkoumal lidské kožní sekrety a který, když otevřel zkumavky s různými látkami, si všiml různých reakcí v laboratoři, od ochoty spolupracovat a spokojenosti, až po agresivním chování.

Profesor Berliner na základě svých zkušeností dospěl k závěru, že v budoucnosti se mohou feromony stát součástí léků, například k regulaci tlaku, hormonálních léků, sedativ nebo antidepresiv.

 

Feromony v 21. století

Moderní životní styl u lidí způsobuje, že produkce feromonů a jejich účinek je značně snížen. Každodenní hygiena, koupání, používání velkého množství kosmetiky způsobuje, že přirozené feromony jsou potlačovány. V dnešní době je, však díky vědeckému výzkumu mnoha vědcům podařilo vytvořit syntetické feromony, jejichž činnost je shodná s přirozenými, což bylo potvrzeno četnými experimenty.

Můžeme „pomoci“ přírodě a zlepšit si kvalitu života. Výsledky experimentů britských vědců ukázaly, že použití feromonů ovlivňuje alfa vlny v mozku, hormonální hladiny, neurotransmitery a sexuální stimulace se zvyšuje až o 200 %. Po použití feromonu se člověk považuje za fyzicky atraktivnějšího, příjemnějšího, milejšího, jistějšího a někdy i dominantnějšího. Kdekoli přicházíme do kontaktu s jinými lidmi, mohou být feromony užitečné a jejich funkce je neocenitelné.

Díky nim se lidé stávají vnímavějšími, kontaktnějšími a přátelštějšími, vytvářejí lepší vztahy a spolupráce se stává plodnější.